Mur og hage

Vi kan hjelpe deg med murer og lage uteareal. Skal du anlegge en ny hage eller bygge om den du har? Våre dyktige fagarbeidere utfører jobben med høy kvalitet og god kompetanse. Vi kommer gjerne på befaring for å legge en plan som passer ditt budsjett.

Hugs at god drenering gir grunnlag for gode uteområder. Overvann er noe man må ha i tankene når man skal anlegge et nytt uteområde. Man må også benytte riktig masse til oppbyggingen for å unngå setninger og telehiv i den nye uteplassen.