Påbygg og tilbygg

Har du behov for større hus med påbygg eller tilbygg – eller rett og slett ei ombygging eller modernisering?

Vi kan både bygge om huset ditt og ordne med nødvendige søknader. Det er ikke alltid det trengst så store grep for å gjøre boligen mer tilpasset det behovet du ønsker. Våre byggmestre har også lang erfaring i å se gode løsninger til hvordan du mest mulig kostnadseffektivt kan bygge om.

Forskjellen på påbygg, tilbygg og underbygg

  • Med påbygg mener vi en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk eksempel på et påbygg.
  • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate. Det vil altså øke fotavtrykket til boligen i motsetning til påbygg.
  • Med underbygg og kjeller menes utvidning av bygningen nedover.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge eller rive et påbygg. Det samme gjelder underbygging av eksisterende bygning (kjeller). Vi kan ordne alt av søknader for deg.

Lurer du på noe, eller ønsker du kanskje en uforpliktende befaring? Kontakt oss i dag.